Tiegemstraat 6B
8553 Otegem
Belgiƫ

Opslagcondities

De opslagruimtes van Deweer Storage, die optimaal beveiligd en vlot bereikbaar zijn, zijn goed geïsoleerd en droog. De ruimtes zijn beveiligd tegen inbraak, staan onder gecontroleerde toegang en zijn voorzien van een brandalarm. Ze worden continue gemonitord door een gespecialiseerde firma ter bestrijding van insecten en ongedierte.  
 

Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn vooraf betaalbaar.
Indien de overeenkomst minder dan € 100,-/maand bedraagt, zijn driemaandelijkse voorafbetalingen verschuldigd.
Indien de overeenkomst meer dan € 100,-/maand bedraagt, zijn maandelijkse voorafbetalingen verschuldigd.
Indien de huurder overgaat tot zesmaandelijkse voorafbetalingen, wordt een korting toegestaan van 2  %.

Indien de huurder overgaat tot jaarlijkse voorafbetalingen, wordt een korting toegestaan van 5 %.


Verzekeringsvoorwaarden

Behoudens anders overeengekomen is de huurder er toe gehouden zelf de goederen te laten verzekeren tegen alle risico’s waarbij tevens vanwege de verzekering wordt voorzien in afstand van verhaal tegenover de verhuurder; de huurder ziet er van af, behalve in geval van kwaad opzet, elk verhaal uit te oefenen op de verhuurder voor schade aan de goederen waarvan hij eigenaar is of die hij in bewaring geeft en die zich in de gebouwen van de verhuurder bevinden.

De huurder moet een attest van verzekering voorleggen
 

Gebruiksvoorwaarden

Vanzelfsprekend staat de depotruimte NIET ter beschikking voor de opslag van ontvlambare, ontplofbare goederen, gevaarlijke stoffen, drugs, alcohol en illegale goederen; de verhuurder behoudt ten allen tijde het recht om de aard van de in depot gegeven goederen in de aanwezigheid van de huurder, te controleren.

De depotruimte staat eveneens NIET ter beschikking voor de opslag van goederen die geïnfecteerd zijn met insecten en/of ongedierte (zoals houtworm) of met schadelijke producten, die andere goederen die in dezelfde ruimte zijn opgeslagen,  of de depotruimte zelf, zouden kunnen aantasten. Goederen die ooit geïnfecteerd zijn, kunnen alleen maar bij Deweer Storage worden opgeslagen mits voorafgaandelijke voorlegging van een attest van doeltreffende behandeling ( d.m.v. fumigatie of bevriezing ).