Tiegemstraat 6B
8553 Otegem
Belgiƫ

Vanzelfsprekend staat de depotruimte NIET ter beschikking voor de opslag van ontvlambare, ontplofbare goederen, gevaarlijke stoffen, drugs, alcohol en illegale goederen; de verhuurder behoudt ten allen tijde het recht om de aard van de in depot gegeven goederen in de aanwezigheid van de huurder, te controleren.

De depotruimte staat eveneens NIET ter beschikking voor de opslag van goederen die geïnfecteerd zijn met insecten en/of ongedierte (zoals houtworm) of met schadelijke producten, die andere goederen die in dezelfde ruimte zijn opgeslagen,  of de depotruimte zelf, zouden kunnen aantasten. Goederen die ooit geïnfecteerd zijn, kunnen alleen maar bij Deweer Storage worden opgeslagen mits voorafgaandelijke voorlegging van een attest van doeltreffende behandeling ( d.m.v. fumigatie of bevriezing ).